Tietopalvelu tierekisteristä

 • Tierekisterin raportointi
 • Analyysit, tilastot, kaaviot
 • Karttaesitykset tierekisteritiedoista suunnittelun tueksi, liitteeksi päätöksiin (mm. nopeusrajoituspäätökset) jne.

 

Tietopalvelu onnettomuuksista

 • Onnettomuustietojen raportointi
 • Onnettomuustilastot, -kaaviot, -analyysit
 • Karttaesitykset

 

Tietopalvelu taitorakennerekisteristä

 • Siltatietojen raportointi
 • Sillantarkastusurakoiden tarjouspyyntöjen lähtötiedot ja kartat

 

Tietopalvelu YHA:sta

 • Kuntorekisterin raportointi
 • Päällystysohjelmointia tukevat analyysit
 • Karttaesitykset

 

Tierekisterin osoitteiston ja tietolajien ylläpito

 • Tieosoitteiden ja tierekisteritietolajien päivitys
  Osoitemuutokset, teiden lakkauttamiset, uusien teiden perustaminen

 • Hallinnollisten päätösten kirjaaminen tierekisteriin
  - Nopeusrajoituspäätökset
  - Hoidon urakka-aluerajojen muutokset
  - Hoitoluokkamuutokset
  - Uudet tievalaistusjaksot
  - Valmistuneet tiehankkeet
  - Varusteet ja laitteet

 • Tierekisterin tietolajien ylläpito ja päivitys
  - Loogisuustarkastelut
  - Puuttuvien tietojen lisääminen
  - Uusien tietolajien täydentäminen
  - Tietolajien tarkistaminen, korjaaminen ja päivittäminen
  - Varuste- ja laitetiedot
  - Päällystysohjelman toteutumien (POT) kirjaaminen tierekisteriin ja loogisuustarkistukset muiden päällystetietolajien kanssa

 

Tiestö- ja liikennetiedot Intranet-käyttöön

Tilastojen ja karttojen tuottaminen ELY:n tarpeisiin esimerkiksi
seuraavilta aihealueilta:

 • Tiestötiedot
  Tiepituudet, päällysteet, hoitoluokat, tievalaistus,
  nopeusrajoitukset. Kevyen liikenteen väylät, kiertoliittymät, rampit.

 • Liikennetiedot
  Liikennemäärät ja kehitys. Liikennesuoritteet ja kehitys.

 • Onnettomuustiedot
  Onnettomuusmäärät, onnettomuusluokat, taajama-alueiden
  onnettomuudet, eläinonnettomuudet, HEVA-onnettomuudet.

 • Siltatiedot
  Siltaluettelot. Kevyen liikenteen sillat. Painorajoitetut sillat.