Meillä on erinomaiset valmiudet suorittaa tierekisteriin ja tiestötietoihin liittyviä maastomittauksia

  • Oma mittauskalusto
  • Henkilöstöllä mittauspätevyys (mm. tieturvakoulutus)
  • RALA-pätevyys

 

Kaikkiin inventointitöihin kuuluu myös inventointitietojen loppukäsittely, laadunvarmistus ja tarvittaessa myös rekistereihin vienti ”Avaimet käteen” -periaatteella!

 

Esimerkkejä referensseistä

  • Liikennevirasto: Tiestön yleistietojen hankinta, puitesopimus 2008 – 2017
  • Liikennevirasto: Runkokelirikkoinventoinnit Kaakkois-Suomen, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Keski-Suomen ELY-Keskusten alueella 2014-2017
  • Useita Varuste-ja laiteinventointeja ympäri Suomea
  • Päällysteiden kuntoon ja tienvarsien varusteisiin liittyviä inventointeja kunnille •
  • ELY-Keskukset: Tiekuvauksia 2014-2017
  • Liikennevirasto: Valmistuvien tiehankkeiden tierekisteri-inventointeja
  • ELY-Keskukset: Vesistörakenneinventoinnit ja tarveselvitykset