Toteutamme laadukkaat ja julkaisulaatuiset kartat haluamassanne formaatissa

 • Pdf -tiedostoina
 • Kuvatiedostoina (jpg, gif, tiff, png, bmp, eps.)
 • Myös valmiiksi dokumentteihin liitettyinä
  (esim. Word-raportit, PowerPoint-esitykset)
 • Myös suuret seinäkartat (A0, A1)

 

Karttakirjat ja julkaisut (käteviä maastossa!)

 • Siltapaikkakartat
 • Tienumero- ja liikennemääräkartat
 • Kevyen liikenteen väylät
 • Ramppi- ja kiertoliittymäkartat

 

Käytössämme olevat paikkatieto-ohjelmistot

 • ArcGIS 10
 • ArcGIS Publisher
 • T&M Map

 

Esimerkkejä laatimistamme julkaisuista ja paikkatietopalveluista

 • ELY-Keskukset: tienumero- ja siltapaikkakarttoja
 • ELY-Keskukset: Intranet-kartat ja muut julkaisut
 • Liikennevirasto: Tieverkon päivitys -asiantuntijatyö 2014-2017

 

Paikkatietoaineistojen ylläpito ja päivitys

 • Rajatiedostojen luonti ja muokkaus
  - kuntaliitokset
  - paliskunnat
  - riistanhoitopiirit
  - hoidon alueurakoiden rajamuutokset

 • ArcGIS- tieosoiteverkon päivitys vuosittain
  - tiegeometrioiden poiminta

 • Paikkatietoaineistojen luonti tiestö- ja liikennetiedoista
  ELY:n ArcMap -käyttäjille
  - Valmiit shape -tiedostot
  - Esim. liikennemäärät, päällysteet, tekniset pisteet, onnettomuudet.
  - Valmiit ArcReader -työtilat

 • T&M Mapin tieverkon (roadlink.bin) päivitykset
  - Lakkautetut tiet, uudet tielinjaukset, rakennetut väylät

 

Koordinaatistomuutokset

 • ELY:n vanhojen paikkatietoaineistojen muunnokset
  KKJ -> EUREF-FIN

 

Tieosoiteverkon päivitys

 • tiegeometrioiden ylläpitopalvelut