Tie- ja katuverkon Still -kuvaukset

  • Tieverkon digikuvaukset maastokäyttöliittymällä Tilaajan vaatimusten mukaan
  • Kuvat toimitetaan tilaajalle sovitussa formaatissa tai kuvaportaaliin tallennettuna
  • Kuvia voidaan hyödyntää mm. väyläomaisuuden hallinnassa